Charakter szkoleń z BHP

Jest rzeczą oczywistą, że zanim będziemy mogli podjąć pracę na jakimkolwiek stanowisku, należy odpowiednio się do tego przygotować. Nie chodzi jedynie o wiedzę i kompetencje pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków. Niemniej ważna jest znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego… Continue Reading